Friday, November 26, 2010

NOTIS

HAL-HAL BERSANGKUTAN

Kumpulan Rajamenangis tidak menuntut pemilikan ke atas mana-mana kandungan, termasuk teks, data, maklumat, imej, foto, muzik, bunyi-bunyian, video, atau bahan lain, yang kami atau orang lain paparkan di dalam blog ini, kecuali bahan tersebut ditulis oleh kami, atau diolah oleh kami atau disusun oleh kami atau diterjemah oleh kami atau diadaptasi dengan cara yang munasabah oleh kami atau adalah milik asal kami. RM bukanlah organisasi yang mencari keuntungan daripada hasil publisiti atau paparan bahan-bahan tersebut di dalam blog ini.

Penerbitan atau memuat turun sebarang bahan oleh anda atau sesiapa sahaja akan apa jua maklumat yang ditemui di laman web ini tidak bererti anda mempunyai hak kecuali anda dengan jelas danuntuk menerbitkannya, mempamirkannya, menggunakannya, menerbitkannya atau sebaliknya, terang memberikan kredit atau sebutan sumbernya daripada atau tertunjuk kepada Rajamenangis atau dicatatkan sebagai sumber maklumat anda . Sebarang penerbitan oleh anda dari blog kami, jika ada, tidak akan bererti yang anda telah terima sebarang hak IP di bawah undang-undang intelektual Malaysia.

Jika anda menghantar mana mana bahan terbitan, kajian dan lain lain kepada kami, maka kami akan memberikan sebutan kredit sepenuhnya kepada anda yang menghantar, tertakluk kepada suntingan yang kami buat, jika perlu.